Δείτε την διαδικτυακή εφαρμογή του Sealoc

Κάντε λήψη της εφαρμογής Sealoc

Αντικείμενο του έργου

Το έργο SeaLoc στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγνώσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών για τις ελληνικές θάλασσες που θα παρέχει διάδραση με τους χρήστες, τόσο μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τις ομάδες-στόχου.
Sealoc logo

Αντικείμενο του έργου

Sealoc logo
Το έργο SeaLoc στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγνώσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών για τις ελληνικές θάλασσες που θα παρέχει διάδραση με τους χρήστες, τόσο μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τις ομάδες-στόχου.
Ειδικός Σχεδιασμός

Ειδικός Σχεδιασμός

Εξατομικευμένες λειτουργίες

Εξατομικευμένες λειτουργίες​

Θεματικοί Δείκτες

Θεματικοί Δείκτες

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, αποσκοπεί στο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία, να αποκτηθεί όλη η απαραίτητη γνώση και να κεφαλαιοποιηθεί όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε μελλοντικά το σύστημα SeaLoc να μπορεί να καλύψει όλες τις ελληνικές θάλασσες. Η ευρεία εφαρμογή του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα και την ελεύθερη διάχυση ποιοτικών και πρακτικών θαλασσίων προγνώσεων στο διαδίκτυο, ενώ η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος θα προκύψει από την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών αναλυτικής τοπικής χωρικής και χρονικής κλίμακας προς ξεχωριστές ομάδες-στόχου, μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών κινητών συσκευών ή συνοδευτικών εφαρμογών σε ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προτεινόμενου έργου επικεντρώνεται σε δύο προγνωστικά θαλάσσια πεδία: (α) Βόρειο Αιγαίο και (β) εντός/ εκτός του Παγασητικού Κόλπου.

Sealoc εφαρμογή

Ανοιχτή Web έκδοση πληροφόρησης για το γενικό κοινό

Εστιασμένη web εφαρμογή

Εστιασμένη Web συνοδευτική εφαρμογή σε άλλες πλατφόρμες

Εφαρμογή για κινητά

Εστιασμένες εφαρμογές κινητών συσκευών για μεμονωμένους χρήστες ειδικού ενδιαφέροντος

υπηρεσίες τουρισμού

Εστιασμένες υπηρεσίες για επαγγελματίες θαλάσσιου/παράκτιου τουρισμού

Εστιασμένες υπηρεσίες για φορείς στο χώρο του yachting

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, αποσκοπεί στο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία, να αποκτηθεί όλη η απαραίτητη γνώση και να κεφαλαιοποιηθεί όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε μελλοντικά το σύστημα SeaLoc να μπορεί να καλύψει όλες τις ελληνικές θάλασσες. Η ευρεία εφαρμογή του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα και την ελεύθερη διάχυση ποιοτικών και πρακτικών θαλασσίων προγνώσεων στο διαδίκτυο, ενώ η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος θα προκύψει από την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών αναλυτικής τοπικής χωρικής και χρονικής κλίμακας προς ξεχωριστές ομάδες-στόχου, μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών κινητών συσκευών ή συνοδευτικών εφαρμογών σε ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προτεινόμενου έργου επικεντρώνεται σε δύο προγνωστικά θαλάσσια πεδία: (α) Βόρειο Αιγαίο και (β) εντός/ εκτός του Παγασητικού Κόλπου.

Sealoc εφαρμογή
Ανοιχτή Web έκδοση πληροφόρησης για το γενικό κοινό
Εστιασμένη web εφαρμογή
Εστιασμένη Web συνοδευτική εφαρμογή σε άλλες πλατφόρμες
Εφαρμογή για κινητά
Εστιασμένες εφαρμογές κινητών συσκευών για μεμονωμένους χρήστες ειδικού ενδιαφέροντος
υπηρεσίες τουρισμού
Εστιασμένες υπηρεσίες για επαγγελματίες θαλάσσιου/παράκτιου τουρισμού
Εστιασμένες υπηρεσίες για φορείς στο χώρο του yachting

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το προτεινόμενο έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα καιρικών – θαλασσίων προγνώσεων. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, θα διοχετεύονται στο ευρύ κοινό με τρόπο «έξυπνο», τεχνολογικά σύγχρονο και πάνω απ’ όλα εύληπτο και χρηστικό.

Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα παράξει:

 • μια ολοκληρωμένη και ελεγμένη προγνωστική βάση καιρού και θάλασσας για την παράκτια ζώνη με δυνατότητες αυτοματοποιημένης μεταφοράς και μεγέθυνσης.
 • μια ολοκληρωμένη και προτυποποιημένη τεχνολογική διαδικασία διαχείρισης πολλαπλών δεδομένων από και προς διαφορετικές πηγές η οποία θα λειτουργεί στο παρασκήνιο του συστήματος με αυτοματοποιημένο τρόπο.
 • μία διαδικτυακή πλατφόρμα διάδρασης με τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη η οποία θα βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και θα διαχέει την κρίσιμη πληροφορία με τον πλέον εύχρηστο τρόπο.
 • τεχνογνωσία σύνδεσης του συστήματος με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • βέλτιστες πρακτικές και ειδική τεχνογνωσία στις εξειδικευμένες εφαρμογές κινητών συσκευών που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες-στόχου της παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης.
 • στοχευμένο και ειδικά σχεδιασμένο υλικό και μέσα δημοσιοποίησης και προβολής.
 • ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας για την διαχείριση της καινοτομίας και την επιτυχή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Σύστημα Sealoc - Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το προτεινόμενο έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα καιρικών – θαλασσίων προγνώσεων. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, θα διοχετεύονται στο ευρύ κοινό με τρόπο «έξυπνο», τεχνολογικά σύγχρονο και πάνω απ’ όλα εύληπτο και χρηστικό.

Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα παράξει:

 • μια ολοκληρωμένη και ελεγμένη προγνωστική βάση καιρού και θάλασσας για την παράκτια ζώνη με δυνατότητες αυτοματοποιημένης μεταφοράς και μεγέθυνσης.
 • μια ολοκληρωμένη και προτυποποιημένη τεχνολογική διαδικασία διαχείρισης πολλαπλών δεδομένων από και προς διαφορετικές πηγές η οποία θα λειτουργεί στο παρασκήνιο του συστήματος με αυτοματοποιημένο τρόπο.
 • μία διαδικτυακή πλατφόρμα διάδρασης με τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη η οποία θα βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και θα διαχέει την κρίσιμη πληροφορία με τον πλέον εύχρηστο τρόπο.
 • τεχνογνωσία σύνδεσης του συστήματος με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • βέλτιστες πρακτικές και ειδική τεχνογνωσία στις εξειδικευμένες εφαρμογές κινητών συσκευών που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες-στόχου της παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης.
 • στοχευμένο και ειδικά σχεδιασμένο υλικό και μέσα δημοσιοποίησης και προβολής.
 • ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας για την διαχείριση της καινοτομίας και την επιτυχή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Εταίροι του έργου

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ερευνώ -Δημιουργώ - Καινοτομώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους. Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-03595.

 
ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ

X