Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

15ο χλμ. Θεσσαλονίκη – Μουδανιών
Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 60880

Τρόποι Επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

+30 2310863216
+30 2310864382
+30 2310865153

Ακολουθήστε μας

Στείλτε μας μήνυμα

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ερευνώ -Δημιουργώ - Καινοτομώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους. Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-03595.

 
ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ

X